باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند و این شدنی است. | امام خمینی (ره)

جهت ثبت آدرس وب‌سایت خود در این بخش از قسمت تماس با ما با ما مکاتبه نمایید.