حادثه ای دلخراش در شهرک جعفریه (ویدیو)

برق گرفتگی و سوختگی شدید هنگام تعویض بنر تابلو تبلیغاتی در شهرک جعفریه

ادامه مطلب