این صفحه به یاد پاسدار شهید محمد تاجبخش ایجاد شده است لطفا دوستانی که عکس یا خاطره ای از این شهید بزرگوار دارند جهت درج در این صفحه ارسال کنند. خاطرات: در پایین همین صفحه در قسمت نظرات درج نمایید. تصاویر: به آدرس ایمیل info@PChamran.ir ارسال کنید. تذکر: در تمامی تصاویر؛ هر تصویری غیر از […]

ادامه مطلب